Richard van Hoorn heeft adviezen voor nieuwe KVGO voorzitter

Bedrijfseconomisch adviseur Richard van Hoorn nam in Graficus de ‘pen’ ter hand om de opvolger van KVGO voorzitter Klaas Koekkoek alvast was adviesjes mee te geven. Zinvol, dat zeker, maar de nieuwe voorzitter is ook niet meteen de beslisser van alle zaken die op hem afkomen. Ook het bestuur zal moeten mee-innoveren in denken, doen en handelen.

kvgo.pngHet KVGO vertegenwoordigt de grafische branche, een bedrijfstak, welke in de afgelopen jaren door zowel economische- als technologische factoren flink is gesaneerd. Het productieniveau ten opzichte van het aantal fte’s per bedrijf is door automatisering echter toegenomen, waardoor het marktvolume geen gelijkenis vertoonde met de daling van het aantal werkzame personen in de branche.

richard.pngTechnologie is dus een zeer belangrijke drijfveer om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en in de markt neer te zetten. Visie rondom nieuwe technologie zou dus dé sleutel van het KVGO moeten zijn. Al eerder gaf ik aan en Richard bevestigt dat, dat het jammer is dat het KVGO onder advies van bureau Rijnconsult technologie als speerpunt heeft laten varen. Van Hoorn raadt Rijnconsult – die de werving van de nieuwe voorzitter ter hand zal nemen – aan, op zoek te gaan naar een technisch ingenieur. En tevens raadt hij de nieuwe voorzitter aan eens op bezoek te gaan bij het CMBO, de kennisvereniging waarbij technologie juist een speerpunt van beleid is.

In het kort zijn de adviezen van van Hoorn in vijf punten samen te vatten:

• meer openheid
• meer gericht op het ondernemerschap
• meer aandacht voor technologie
• meer onderzoek
• verhuizen vanuit Amstelveen naar bijvoorbeeld Den Haag

Ten aanzien van het eerste punt denk ik niet dat het bij het KVGO ontbreekt aan openheid, maar wel aan marketing slagkracht om die openheid te presenteren. Het tweede punt is een open deur, natuurlijk moet elke brancheorganisatie gericht zijn op het succes van haar leden, maar kan daar natuurlijk per individueel bedrijf niet alles aan doen. Meer aandacht voor technologie – het liefst in samenwerking met CMBO – is zeker een stuk van de KVGO marketing waard, de leden zullen het zeker waarderen. Of er meer onderzoek verricht moet worden, is voor mij nog niet zo zeker. Wel moeten resultaten van onderzoeken uit de markt en uit het onderwijs – op alle niveaus – sneller voor de branche beschikbaar komen. Het is dus meer een distributie vraagstuk. Tot slot van Hoorns suggestie om te verhuizen. Lijkt mij voorlopig niet echt noodzakelijk. Het gebouw biedt juist de mogelijkheid om ook andere gerelateerde organisaties een plek te geven, waardoor het als het ware zou kunnen uitgroeien tot een media branche centrum.