Editors Letter in GW roept sollicitanten op voor voorzitter KVGO

kvgo.pngRien Berends en Cees Pfeiffer van GW hebben – waarschijnlijk in verkorte vorm – de profielschets voor een nieuwe voorzitter van het KVGO geplaatst in hun editors letter.

Daarmee hopen ze grafische Nederland in beweging te krijgen om te solliciteren naar de 0,5 fte baan als voorzitter van het KVGO. Een paar kenmerken waaraan de nieuwe voorzitter moet voldoen:

– kennis en affiniteit met alle segmenten van de branche
– aantoonbare en relevante bestuurservaring
– succesvol opereren als boegbeeld van de vereniging
– in- en extern vertegenwoordigen van de vereniging op het hoogste niveau
– visie op de branche in de samenleving
– profielen van de vereniging in een politiek-maatschappelijk krachtenveld
– ondernemerschap en tact
– affiniteit met branche vraagstukken op Europees niveau
– leiding geven aan bestuurs vergaderingen
– toezien op het functioneren van de directeur en het bureau
– op handen gedragen door uw achterban

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij directeur Fons Bakkes. Het is interessant hoe de branche tegen een mogelijke procedure voor de keuze van een nieuwe voorzitter aankijkt. Zijn de bedrijven hier nu werkelijk mee bezig, zijn er ondernemers die nu een brief gaan schrijven, wacht men het gewoon maar een beetje af, of is er al een keuze gemaakt?


Niemand die dat precies weet, behalve Fons Bakkes en waarschijnlijk het zittende bestuur. Dus zelf maar eens gebeld met de vraag om een afspraak te maken. Het lijkt me wel wat, ik heb dat eerder al eens aangegeven. Volgende week spreek ik Fons. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen liggen qua besluitvorming ten aanzien van de keuze en aanstelling van een nieuwe voorzitter. Welke rol speelt het bestuur en op welke wijze is er sprake van een politiek krachtenspel?

Want ja, als ik het zou mogen gaan doen, dan wil ik het ook echt doen. Dus van KVGO 1.0 naar KVGO 2.0. En natuurlijk met behoud van al het goede wat er nu is, maar wel moderner, slagvaardiger (kleiner indien nodig) en vooral meer zichtbaar voor de leden. Binnen het CMBO, waar ik zelf jaren voorzitter van ben geweest, hebben we vooral gewerkt aan onze zichtbaarheid. 30 events per jaar, dat is hetgeen waar de leden in hoofdzaak voor betalen en er ook gebruik van maken.

Kennis en kunde staat bij het CMBO centraal. En daarbij speelt technologie een belangrijke hoofdrol. De grafische branche is technologie gedreven. Maar al lang niet meer de 1.0 technologie van de afgelopen decennia, maar ook de 2.0 en zelfs 3.0 technologie van vandaag en de toekomst. De transformatie van de branche ten gevolge van het crossmedialisme is onomkeerbaar en vraagt van de ondernemers visie 2.0. Dat is de taak van een brancheorganisatie die vooruit wil lopen op de branche en ondernemers een helder perspectief wil bieden.

Samenwerking met anderen is daarbij niet uitgesloten. We kennen nogal wat organisaties die zich bezig houden met media in de breedste zin van het woord. CMBO kent er verreweg de meeste van en ontmoet deze organisaties dan ook regelmatig binnen het Platform Creatieve Media binnen VNO-NCW, waar overigens het KVGO ook is bij aangesloten.

Print is niet dood, maar het KVGO moet het meer laten leven. Print 2.0 zou de gezonde tegenhanger moeten zijn van web 2.0, een tern die aanvankelijk ook leeg was en pas na een aantal technologische ontwikkelingen betekenis heeft gekregen. Print 2.0 is ook digitaal papier, presentaties maken, narrowcasting, maar ook dichter bij huis web-to-print en JDF – maar dan voor de hele keten, niet alle intern navelstaren.

Er is genoeg te doen om KVGO 2.0 en Print 2.0 vorm te geven. CMBO is al 2.0, daar kan veel van geleerd worden. Natuurlijk is het CMBO veel kleiner, de verhoudingen met het KVGO zijn getalsmatig bezien van ongelijke orde. Maar eind vorig jaar hebben beide organisaties laten zien tot welke synergie men kon komen in een spetterende eindejaarsbijeenkomst in het Institutt voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Ik kijk uit naar mijn gesprek met Fons.

Wordt vervolgd…..

3 reacties

 1. Rene Spijker op 4 juni 2009 om 14:25

  Succes!. Mijn stem heb je. 2. Peter Luit op 5 juni 2009 om 07:25

  Dankje René,

  Ik houd je op de hoogte. Ik denk dat ik het prima zou kunnen doen, maar of ik pas in het politieke plaatje, is mijn gootste twijfel…… 3. spatiegebruik op 31 augustus 2009 om 16:10

  U bent schrijver? Dan geef ik u graag een tip. Woorden als print uitgave, e-mail nieuwsbrief, enquete functie en zo kan ik nog wel even doorgaan, schrijf je toch echt aan elkaar. Succes!