Hoe denkt de Rabobank over uitgevers?

In de ondernemersupdates: uitgeverijen van afgelopen maand schets de Rabobank haar beeld over de uitgeverijbranche. In één van de eerste zinnen stellen zij dat traditioneel uitgeven qua verdienmodel onder druk staat en dat nieuwe media en innovaties een oplossing bieden om rendabel te kunnen opereren.

Screen shot 2009-12-03 at 14.38.49.pngDat zal menig uitgever wel een iets te makkelijke openingszin vinden. Dat de analyse voor wat betreft het uitgeven 1.0 grotendeels overeenkomst met de waarheid, zal niemand verwonderen. Iedereen kent de verschijnselen – al dan niet veroorzaakt door de crisis – van afnemende abonnementen, losse verkopen, advertentie inkomsten en daarnaast toenemende productie- en distributiekosten. Structureel of niet, het is een probleem van vandaag.

Maar dan komt het verschijnsel van gratis content, met daarbij de opmerking dat uitgevers daar nog geen passend antwoord op hebben. Alsof zij zelf geen deel uitmaken van dat gratis ontsluiten. De bank adviseert de branche beter naar de klanten te luisteren……
De plannetjes van de commissie Brinkman om internet abonnementen te belasten om de uitgevers te helpen, verdween als snel in de vuilnisnak, met minister Plassterk voorop als tegenstander van die plannen. Nee, de uitgevers moeten het zelf doen. Een beetje ruzie maken met Google, zoals Rupert Murdock dat doet, zou alleen kunnen helpen als uitgevers dat massaal doen. Gisteren werd al bekend dat Google een heel klein beetje buigt voor de uitgevers, door nieuws iets gematigder aan te bieden. Qua timing slim, nu vandaag in India juist wordt vergaderd door alle grote wereldspelers op uitgeefgebied.Natuurlijk wordt de Y generatie in het stuk genoemd, waarmee bijna onwezenlijke media consumenten worden afgeschilderd, waar slechts een enkel vernieuwend bedrijf op in lijkt te kunnen spelen. Het zijn de nieuwe spelers Twitter, Hyves, FaceBook, LinkedIn die kennelijk beter weten in te spelen op de behoeften van deze generatie.

Gratis lijkt voor de Rabobank een blijvertje te zijn en raadt de uitgevers dan ook aan die strijd maar op te geven en te zorgen voor voldoende bezoekers, zodat voldoende adverteerders de kosten kunnen dekken. De bank denkt dat daardoor de tarieven zelfs omhoog zouden kunnen gaan. En dat is volgens mij een utopie.

De bank heeft ook de arrogantie het advies te geven nieuwe media niet af te stoten, maar te omarmen. Alsof er nu nog uitgevers zouden zijn, die dat nog niet weten en daar ook niets mee zouden doen. Als klap op de vuurpeil het advies om het bereik van advertenties te vergroten. Tja, ook weer zo een open deur. Elke advertentieverkoper voelt tegenwoordig de enorme druk op de resultaten dagelijks al, maar voorlopig is er nauwelijks een relevante toename van de inkomsten te verwachten. We hebben met z’n allen zo een 20-25% terug te halen, en dat is een enorm gevecht. Nee, dan is zo een adviesje bijna lachwekkend.

Wel zinvol is de suggestie om met je content middenin de community te gaan ‘staan’, soms letterlijk, soms figuurlijk. Weet waar je lezers mee bezig zijn, maak deel uit van dat gesprek en geef ze de ruimte om met elkaar in jouw platform dat gesprek te voeren. En geef ze de connectie met andere platformen, zorg ervoor dat je een portal bent voor je eigen doelgroep. Leer je lezer kennen. Dat zijn de nieuwe kroonjuwelen van uitgevers, alleen weten ze het vaak nog niet. Profielen, profielen, profielen……

De laatste suggestie, zelf nieuwe dingen bedenken is wel waar, maar ook wel weer een dooddoener. Natuurlijk zijn de uitgevers voorbij gegaaan aan de effecten van marktplaats.nl, nu.nl en twitter. Maar goed, blijft dat dan zo? Nee, bepaald niet, die wake-up-call is wel doorgedrongen. Alleen zitten veel uitgevers nog met een organisatie 1.0, waar maar moeizaam van af te komen is. De nieuwe 2.0 spelers hebben het heel wat makkelijker, ze slepen die oude ballast niet mee en kunnen daardoor veel sneller de markt bereiken.

Ja, en in de conclusie van het stuk worden allemaal moooie woorden neergezet, dat de branche kansen genoeg heeft als ze maar dit en als ze maar dat…..
Logisch dat een bank dat doet, zij hebben er immers ook belang bij dat hun klanten goed presteren. Maar dergelijke stukjes hebben niet of nauwelijks diepgang voor de uitgevers zelf. De markt om hun heen zou hooguit kunnen denken na het lezen van het stuk: ‘Niet best daar, ver van weg blijven’. En daar heeft de Rabobank volgens mij ook niets aan. Dus ik zou dergelijke nietszeggende stukjes toch wat beter voorbereiden, misschien eens praten met een uitgever?