Rabobank Cijfers & Trends 2011: nietszeggende artikeltjes over mediabranche

Elk jaar maakt de Rabobank een publicatie over de branches waarin zij actief zijn. Deze maand verscheen de 2011 editie. Voor de mediabranche werden drie sectoren gekozen: grafische industrie, uitgeverijen en communicatiebureaus. De geschreven stukjes zijn vooral oppervlakkig, inhoudelijk weinig diepgaand en bevatten nauwelijks relevante adviezen vanuit de bank.

• Bank schrijft de stukjes voor de spelers in de branche zelf

Op de website zijn in deeltjes de stukjes te vinden voor vele tientallen branches in ons land. Allemaal bevatten ze de min of meer oppervlakkige optekeningen van hetgeen in de branche gaande is, met daarnaast een verwijzende referentielijst naar de vakbladen in elke branche.

De optekening van trends in de grafische branche laat zien dat maatwerk in kleinere oplagen een trend is in relatie tot het hebben van focus op doelgroepen. Dan kiezen de ondernemers ook nog eens voor verbreding van hun dienstverlening en het belang van web-to-print neemt toe. Tot slot dan nog even de mededeling dat prijsconcurrentie uit het buitenland toeneemt en dat de branche kapt met overcapaciteit. In het rijtje kansen en bedreigingen wordt natuurlijk de term crossmedia genoemd en het aanbieden van meer diensten zoals vormgeving en marketing. Om echt modern over te komen zeggen ze dat de kranten steeds beter toegankelijk zijn voor de iPad.

Voor communicatiebureaus zegt de bank dat Nederlanders meer tijd besteden aan games dan aan lezen. Social media zijn belangrijk en de opkomst van digital natives (jongeren tot ca. 27 jaar) is een feit. Dan ook nog de opmerking dat de mens 24/7 content kan ontvangen via mobiel internet. Bij de kansen en bedreigingen natuurlijk het advies om social media in te zetten, aandacht te schenken aan mobiel en nog wat zaken rondom beloningen op basis van het rendement van communicatiecampagnes.

Tot slot het segment uitgeverijen. De trend daar is dat uitgevers klantgerichter worden, er een groeiende aandacht is voor crossmediaal uitgeven, afnemende oplages en advertentieinkomsten die onder druk staan. En natuurlijk ook hier weer de rol van social media in marketing. Op het gebied van de kansen natuurlijk gepersonaliseerde media producten en samenwerking met de creatieve industrie. Natuurlijk doet ook MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) het goed in een kansen en bedreigingen rijtje. En als bedreiging natuurlijk dat groei in gratis alternatieven.

Nee, dit kan niet gelden als het bewijs dat de Rabobank thuis is in alle door hen genoemde branches. Deze optekeningen zijn voor insiders in elke branche oud nieuws en voor outsiders dagelijks in de krant te lezen. De bank kan er beter voor kiezen dit soort oppervlakkigheden achter zich te laten of te kiezen voor de opzet die PwC een paar jaar geleden koos: diepgaande rapporten maken op basis van echt eigen onderzoek en deze te verkopen aan niet alleen de branche, maar ook de opdrachtgevers van de branche. De kosten worden derhalve niet verhaald bij de gewone klanten, iets wat Rabobank met deze publicaties wel doet.

3 reacties

  1. Aart op 30 maart 2011 om 08:18

    Het is mij ook volstrekt onduidelijk wie of wat Rabobank hiermee wil bereiken. Zo’n rapport is een belediging van iedereen die z’n brood verdient in de mediasector. Als het bedoeld is om account managers van de bank iets bij te leren, is het wellicht aardig. Maar publiceer het dan niet.  2. Hans Schepers op 30 maart 2011 om 11:43

    Dank voor de reacties. We vinden het erg belangrijk om onze economische kennis te delen met (ondermeer) onze klanten en leden en zullen deze suggesties daarom ter harte nemen.  3. Peter Luit op 30 maart 2011 om 11:50

    @hans: dank voor je snelle reactie, dat zal zeker door de lezers op prijs worden gesteld. Ja, meer diepgang zou in ieder geval in de drie onder de loep genomen branches zeker op prijs worden gesteld, zelfs als dat zou betekenen dat voor de publicaties betaald zou moeten worden.