Murdoch is blij met de iPad bij Wall Street Journal – althans voorlopig

wsj.pngMurdoch verklaarde vandaag zo een 64.000 actieve gebruikers in ‘bezit’ te hebben voor de WSJ app op de iPad. Dat aantal is gescoord binnen één maand na verschijnen van de app in de AppStore.

iPad is misschien slechts een ‘kleine’ try-out voor Murdoch

rm.jpegDe applicatie is gratis en Murdoch beweert dat de WSJ 100% van de inkomsten behoudt. Hij noemde daarbij expliciet het verschil ten opzichte van Amazon.
Dat wil overigens niet zeggen dat van alle 64.000 gebruikers nieuwe dollars binnenstromen en dat dus elke bezitter van de app ook een abonnee is. Abonnees van de papieren versie betalen niets voor de content op de iPad, niet abonnees betalen 4 dollar per week. Murdoch heeft ook de website met een zogenaamd ‘metered model’ deels dicht gezet voor niet betalende en niet geregistreerde bezoekers.

Murdoch zegt zelf druk bezig te zijn met een nieuw innovatief abonnee model, daarbij samenwerkend met een aantal andere uitgevers en technologie bedrijven. Murdoch is bescheiden in het noemen van details, maar zegde toe dat op de komende D conference naar alle waarschijnlijkheid een aankondiging zal worden gedaan. Maar hij staat zelf nog niet op de sprekerslijst, Steve Jobs wel…..