Principe accoord Grafimedia CAO – werkgever betaalt onzinnige extra’s

Het lijkt langzaam maar zeker op een goed geregiseerd spel. De onderhandelingen beginnen, er ontstaat ruzie, er volgt een lange stilte en dan ineens is er een accoord. Er is een nieuwe CAO voor de grafische branche voor 2 jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 februari.

Leden van FNV KIEM kunnen tot 1 juni 2010 hun stem uitbrengen over deze cao.

cao.png
Veel is er over de in de maak zijnde CAO voor de gehele creatieve sector niet gezegd, men hoopt in de looptijd van de huidige CAO daar meer vorm aan te kunnen geven.

De partijen FNV KIEM, CNV Media, de Unie en het KVGO zijn op 12 mei jl. een principe accoord overeengekomen. Per 1 juli 2011 en per 1 januari 2012 is er sprake van een structurele loonsverhoging van 0,5%. De werkgevers hadden ingezet op 0%.

Scholing staat centraal in deze nieuwe CAO, als elke werkgever zich daar aan houdt, dan wordt 2% van de loonsom per werknemer besteed aan opleidingen. Extra is dat een werknemer die een opleiding volgt één extra verlofdag per jaar krijgt en bij het behalen van een diploma ook nog eens 100 euro vergoeding. Deze laatste 2 snoepjes vind ik persoonlijk rijkelijk overdreven. Werknemers moeten vooral ook hun eigen verantwoording nemen voor hun kennis en kunde.
Ik acht het tevens zeer onwaarschijnlijk dat bij 2% van de loonsom sprake kan zijn van een opleiding waarvoor een diploma gehaald kan worden. Bij een loonsom van 36.000 euro, is 2% goed voor niet meer dan 720 euro.

Dat het Kenniscentrum GOC de opdracht krijgt om een vakopleiding drukken en nabewerken te starten, lijkt mij ook een achterhaalde inhaalslag. De branche krimpt aan alle kanten, drukkers die zich geconfronteerd zien met ontslag komen nauwelijks meer aan de slag, meestal ingegeven door de loonsom. Er is geen behoefte aan een nieuwe opleiding voor nieuwe instroom, de branche heeft veel meer behoefte aan het revitaliseren van de oudere werknemer. Niet het Kenniscentrum GOC is daarvoor de aangewezen opleider, maar veelal de fabrikant van zeer moderne proces gestuurde persen en/of nabewerkings apparatuur.