Het blijft ‘worstelen’ met businessmodellen voor on-line content

Twee jaar na het ‘nieuwsmarkt’ onderzoek, gerealiseerd met steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers, is er nog niet zo heel veel veranderd in de zoektocht naar on-line businessmodellen bij de verkoop van al dan niet gepersonaliseerde content. Ook de relatie met adverteerders staat bij digitaal ‘ veelal op achterstand’.

• Sommige bewegingen kunnen in 2014 wel voor doorbraken zorgen

nieuwsmarkt

De markt versnippert vooral door de enorme hoeveelheden keuzemogelijkheden om digitale content te kunnen consumeren. Vooral de opkomst van ’tussenoplossingen’ voor losse artikelen ontkoppelt de relatie van de uitgever/titel met de consument. Uitgevers kiezen voor eLinea, Myjour of Blendle, vooral om te experimenteren met de verkoop van losse artikelen. Eén uitgever noemde dat onlangs ‘digitale bijvangst’, omzet van mensen die geen klant zijn.

De relatie met de adverteerders staat binnen het digitale segment op een laag pitje. Advertenties die in printuitgaven verschijnen, gaan gewoon ‘mee’ in de PDF versie binnen menig digitale kiosk. Slechts een enkel uitgever telt het aantal verkochte PDF’s binnen de kiosk als ‘bereik’ voor de adverteerder.

Qua businessmodellen is de zoektocht wel een stuk actiever in vergelijking tot 2 jaar geleden. Er wordt nu volop nagedacht over de kosten per artikel en de daaraan gekoppelde betaalmethoden. Relevantie blijft het sleutelwoord waarop de relatie tussen uitgever en consument wordt ‘gestuurd’. Een stukje muziek kopen bij iTunes voor pakweg een euro is toch iets heel anders dan het kopen van een kranten- of tijdschriftenartikel. Men wil voor wat betreft het betalen welke hetzelfde gemak, maar een artikel moet kennelijk op voorhand al een bewezen relantie bieden, voordat de klant het zou willen kopen.

Een enkele uitgever ziet een nieuwe relatie met adverteerders wel zitten. In het nieuwsmarkt model maakte de adverteerder  deel uit van het gehele businessmodel, welke in relatie met de consument samen in een ‘communicerende vatenmodel’ was gevat.

Grootste uitdaging blijft het tegengaan van versnippering. Natuurlijk wil de klant verrast worden qua inhoud, maar processen moeten eenvoudig en vooral overzichtelijk blijven. het is al vaker gebleken dat het bieden van meer keuzes niet automatisch gewaardeerd wordt door de consument. Op het gebied van on-line content is die waarschuwing dan ook zeer terecht.