WordPress – OpenX integratie

Dat WordPress wereldwijd de meest populaire weblogengine genoemd mag worden, zal niemand echt verbazen. Dat bloggers niet massaal gebruik maken van de mogelijkheden om wat geld te verdienen met het plaatsen van advertenties, zal ook niemand verbazen. Toch is een ‘eigen’ advertentie management systeem op eenvoudige wijze te realiseren.

Ga je voor je gemak, dan neem je zelf niet de moeite een eigen WordPress configuratie te installeren, dan kies je voor de hosted service van WordPress zelf. Dat kan ook met OpenX, slechts aanmelden en je kunt aan de slag. Wil je echter een stapje verder, dan vergt dat wat extra inspanningen, maar de integratie van WordPress en Open X is echt geen wetenschappelijke uitdaging. De eerste stapjes, ervan uitgaande dat installatie op juiste wijze heeft plaatsgevonden en dat voor beide omgevingen admin rechten zijn toegekend.

wpopenx.png

De basis van Open X kent een boomstructuur voor zowel adverteerder als uitgever. Aan adverteerderszijde zijn drie niveaus: adverteerder, campagne en advertentie. Een adverteerder kan dus meerdere campagnes hebben en daarbinnen meerdere advertenties. Aan uitgeverszijde zijn twee niveaus: uitgevers en zones. De uitgever ‘is’ doorgaans de URL van de weblokaties waarop geadverteerd gaat worden. De zone is het virtuele gebied op die site waar de advertentie geplaatst gaat worden.

Advertenties worden gekoppeld aan zones door middel van een stuk ‘embed-code’, die in de ‘sidebargebieden‘ binnen WordPress (afhankelijk van het toegepaste Theme – basis vormgeving) in een zogenaamde ‘Tekst/HTML’ widget kunnen worden geplaatst. Kwestie van copy/paste. Pas met deze laatste handeling wordt de werkelijke lokatie bepaald.

Uiteraard komt er veel meer kijken bij alle mogelijke opties binnen Open X. Het aantal parameters is vooral in begin overweldigend, waardoor het ‘stukje’ koppelingscode er nogal complex uit kan zien. Het toekennen van diverse prioriteiten en belemmeringen aan de ‘weergave’ van een advertentie maakt het mogelijk in een zone op basis van die instellingen meerdere advertenties weer te geven. Over het doen van metingen hebben we het hier nog geen eens, laat staan afrekenmodellen met CPM’s en CPC’s. Daarover volgende keer meer.

wordpress_openx2.png