Nieuwsmarkt vraagt NUV om mee te werken aan marktonderzoek

logo_nm.pngIn het kader van het onderzoek naar bewegingen van uitgevers in het mobiele segment, welke Nieuwsmarkt uitvoert in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Pers, is het Nederlands Uitgevers Verbond gevraagd hun leden op te roepen om mee te doen aan het onderzoek.

NUV.gif

stpers.pngWe hebben al redelijk wat kwalitatief materiaal verzameld van diverse uitgevers, maar hebben nu duidelijk behoefte aan voldoende grote hoeveelheden gegevens om het onderzoek ook statistische waarde mee te kunnen geven.

De vermoedens die zich nu aftekenen willen we voldoende kunnen onderbouwen. In al onze gesprekken richten verreweg de meeste uitgevers zich op de één of andere manier op het technische proces. Daarbuiten heeft men de neiging niets te willen veranderen. De relaties met brandowners, retailers en adverteerders in zijn algemeenheid, willen zij – al dan niet via een mediabureau – krampachtig vasthouden.

Men lijkt discussies over nieuwe relaties al uit de weg te willen gaan, een gesprek over nieuwe verdienmodellen komt doorgaans niet van de grond.

Steeds vaker ontdekken we dat niet-uitgevers, die zich als uitgever willen gaan positioneren, zich volledig willen ontdoen van de bestaande keten en de daarbinnen bestaande gewoontes: ‘Vergeet de uitgever, we doen het zelf’.

Dergelijke constateringen moeten kwantitatief in kaart worden gebracht om betrouwbare uitspraken te kunnen doen binnen de verschillende uitgeef segmenten. We kunnen de hulp van het NUV goed gebruiken. We hopen dan ook op een goede samenwerking, die de branche ten goede komt.