Recent onderzoek naar advertenties op tablets door Nielsen en Rhythm NewMedia

Amerikaans onderzoek door Nielsen onder 5000 consumenten met in totaal 54 verschillende smartphones, tablets en/of eReaders, laat zien dat met name iPad gebruikers langer content consumeren en advertenties meer waarderen wanneer ze als ‘verrijkte’ content worden aangeboden.

• Niet zeker of resultaten beide onderzoeken ook gelden in Europa

nielsen1.png

Uit bovenstaande cijfers zou moeten blijken dat op alle fronten iPad gebruikers de neiging hebben méér te doen met advertenties in vergelijking tot niet alleen de iPhone, maar ook alle ander gebruikers van – zoals Nielsen dat noemt – ‘connected devices’.

Uit een ander deel van het onderzoek zou tevens blijken dat iPad gebruikers sneller goederen of diensten aanschaffen na het zien van advertenties in vergelijking tot andere mobiele apparaten.

Belangrijker is dat 60% van alle ondervraagden, dus op basis van alle ‘connected devices’, zegt geen problemen te hebben met advertenties zolang dat maar blijft betekenen dat ze de content gratis krijgen aangeboden.

Ander onderzoek van Rhythm NewMedia gaf aan dat iPad-gebruikers hogere click-through rates bij interactive pre-roll video ads scoren dan gebruikers van andere mobiele apparaten.

Rhythm.png
bron: Rhythm NewMedia

In beide onderzoeken wordt niet gesproken over de achterliggende gevolgen voor de relatie tussen brandowners/adverteerders en uitgevers. Want een belangrijke voorwaarde die gebruikers – tot nu toe – stellen, is dat de content gratis blijft. Het is dus de vraag of de nu nog relatief hoge kosten van het maken van zowel redactionele- als commerciële (eventueel branded) content voldoende opwegen tegen het enerzijds gratis blijven van de app en tegelijkertijd voldoende aanzetten tot kopen na het zien van advertenties.

Zodra het makkelijker wordt ook fysieke goederen via in app-purchases aan te schaffen, hetgeen nu nog niet het geval is binnen de Apple AppStore, dan kan ook een beloningsmechanisme gaan ontstaan richting de consument of uitgever. Talloze nieuwe inzichten en modellen zijn mogelijk, maar de huiverigheid iets ingrijpend te veranderen, voert momenteel nog de boventoon.