2010 in vogelvlucht

kalender.jpgNadat ik in 2009 ben begonnen met ‘vogelvlucht’ wil ik ook dit jaar in chronologische volgorde ‘mijn’ jaar optekenen. Een jaar met vele belevenissen, gebeurtenissen, leuk, minder leuk, spannend, vervelend, maar nooit saai.

• Waarschuwing: de gemiddelde tijd die u hier als lezer aanwezig bent, is 2 minuten, het onderstaande stuk vergt aanzienlijk meer tijd.

In de inleiding van ‘vogelvlucht 2009‘ maakte ik al duidelijk dat voor mijn leven de inhoudelijke contouren in dit jaar zouden gaan veranderen. Dat is gebeurd. In toenemende mate kijk ik anders naar dingen. Doe ik andere dingen, ook buiten mijn directe vakgebied. En dat geeft me plezier, temeer ook omdat ik in die andere levens nieuwe mensen tegenkom. En dat ik dat echt leuk zou vinden, is een ontdekking die ik eigenlijk in mijn leven veel te laat doe. Ik ben immers 52 en zou eigenlijk al veel langer moeten beschikken over meer visie op de breedte van het leven. Na ja, beter laat dan nooit. Ook hier op deze website zult u als lezer misschien al hebben ontdekt dat ik zowel qua onderwerpen als qua inhoud een wat bredere positionering heb gekozen, alhoewel de relatie met media zal blijven. Ik wens u veel leesplezier met onderstaande, maar beperkte mini-biografie over het afgelopen jaar 2010.

Januari
Natuurlijk begon januari met de nodige recepties, de eerste was meteen na het weekend op maandag 4 januari bij de gemeente Velsen. Eind 2009 had ik al ‘geborreld’ bij de fractievoorzitter van Velsen Lokaal en wist toen nog niet dat ik halverwege het jaar 2010 voorzitter van het bestuur van Velsen Lokaal zou worden. Rondlopen in het lokale politieke klimaat bevalt mij wel. Ik vind het spel zowel fascinerend als tenenkrommend, je begeeft je in een totaal andere wereld. Halverwege die week ook de receptie van D66 Velsen en op zaterdag 9 januari in de middag de receptie van Seaport RTV, waar ik toen nog de algemene coördinatie ‘content’ deed.
Toen het een beetje gedaan was met de recepties, begon het gewone werk weer. De ontwikkeling van nieuwsmarkt.nl stond bovenaan de dagelijkse agenda. De LUIT Consultancy activiteiten liepen gewoon door, maar op een aanzienlijk lager tempo dan ik in mijn gehele periode als zelfstandig adviseur had meegemaakt, dat zou ik 2010 ook niet meer veranderen. Op 27 januari namen we op veel te jonge leeftijd afscheid van Jan Hein Koningsveld.

Februari
Met veel bezoeken aan uitgevers probeerden we het nieuwsmarkt concept neer te zetten. Zowel kranten- als tijdschriftenuitgevers werden bezocht. Toen nog was het concept alleen gericht op smartphones met een daarachter liggende webportal. Pas later dat jaar kwam de iPad in het vizier.
Mijn activiteiten voor de Actiegroep Velserbroek Oost liepen onverminderd door, volgens mij was 2010 inmiddels het 8e jaar in de strijd tegen massale bebouwing langs de Grote Buitendijk. Tegen het einde van het jaar was het compromismodel gereed en leken alle partijen het met elkaar eens te zijn.
We – Michiel Mooyaart en ik – spraken met veel mensen uit het uitgeefvak, ook in de periferie. Gesprekken met software ontwikkelaars voor mobiele toepassingen waren voor ons beiden een nieuwe ervaring. Van zolderkamer programmeurs tot grote ondernemeingen die makkelijk 5000 euro vroegen voor een ‘mood-sessie’ om in kaart te brengen wat de wensen waren.

Maart
In maart worstelden we verder met het nieuwsmarkt businessmodel. De vele parameters waarbinnen mogelijke modellen zouden kunnen worden ontwikkeld maakten de zaken er niet eenvoudiger op. Daarnaast wilden sommige potentiële klanten wel meedoen, maar niets betalen en alles bepalen.
Ik ontdekte dat we met het nieuwsmarkt concept voor de troepen uitliepen, het werd veelal niet begrepen en ook het businessmodel zette nog niet aan tot het genereren van geld.
Ik begon te ontdekken dat mijn sub-loopbaan in het politieke circuit aantrok. Ik begon meer belangstelling te krijgen voor andere zaken dan alleen media en technologie. Dat zou gedurend het jaar ook zo blijven. In november besloot ik zelfs een boek te gaan schrijven in roman/fictie achtige vorm. Ik hoop daarmee nieuwe ontdekkingen te doen in het speelveld van mijn eigen comptetenties

April
Op 4 april vierde ik mijn eigen mini-feestje, omdat ik op die dag al 3 jaar op Twitter zat. In de begintijd (dus 4 april 2007) wist vrijwel niemand wat het was. Ik legde het enthousiast en gratis uit, het zou nog even duren voordat peperdure workshops zouden worden uitgeschreven en massa’s consultants geld zouden verdienen aan de wat toen nog micro-blogdienst werd genoemd. In die maand deed ik links en rechts wat lezingen voor verschillende organisaties, waaronder Netwerk 023, Logeion en de RaboBank.
Die maand nam ik ook afscheid van Michiel, we konden het samen niet meer eens worden over de wijze waarop we nieuwsmarkt verder zouden vormgeven.
Voor mij een periode waarin nieuwsmarkt in een isolement terecht kwam, terwijl LUIT Consultancy nou ook niet bepaald tot omzet tevredenheid stemde. De gevolgen van de crisis werden steeds duidelijker voelbaar.

Mei
In mei bood Fred Wubbehorst aan mij te komen helpen met het opzetten van een meer commercieel plan voor nieuwsmarkt. Met zijn recht-toe-recht-aan benadering niet gehinderd door enige kennis van het uitgeefvak, kwamen we uiteindelijk na de zomermaanden met een zeer helder, duidelijk en bruikbaar businessmodel. Daarnaast vroegen we onderzoekssubsidie aan bij het Stimuleringsfonds voor de Pers, welke in de zomer werd toegekend. Het onderzoek loopt nog steeds, we hopen in het eerste kwartaal van 2011 met ons rapport te komen.
Intussen schoof ik al een aantal keren aan bij de fractievergaderingen van Velsen Lokaal in aanloop op de ledenvergadering begin juni, waar mijn benoeming als voorzitter van Velsen Lokaal een feit zou worden.

Juni
Het clubje mensen rondom nieuwsmarkt begon te groeien. We hadden al eerder contacten gelegd met Philip Plotnikov en Jelle Prins, twee bekende ontwikkelaars die hun sporen links en rechts op iPhone gebied al hadden verdiend. Ook trokken de contacten aan met Jan-Willem de Graaf van Cubic Eyes uit Nieuwegein. Deze laatste had vooral veel ervaring met profielgestuurde databases, één van de kern eigenschappen van de te ontwikkelen nieuwsmarkt app.
We merkten dat we in de vele gesprekken met diverse mensen om nieuwsmarkt heen, ook moesten oppassen voor hetgeen wij zeiden. De ontwikkelingen op mobiel gaan snel, de komst van tablets, met de iPad voorop, zou het speelveld ingrijpend gaan veranderen. Hoe, konden wij op dat moment nog niet vermoeden. Ik beloofde mijzelf niet de eerste versie van de iPad te kopen, ik bezweek uiteindelijk toch en heb in de afgelopen maanden heel veel geleerd.
Op 9 juni bezocht ik het inspirerende MediaPark JaarCongres en een week later werd ik door Ronnie Overgoor geïnterviewed voor Adobe over ontwikkelingen binnen de grafische branche en de uitgeefwereld. Eind juni schoof ik voor de zoveelste keer aan bij de beroepenveld commissie van het Grafisch Lyceum Utrecht. In december sloten we het jaar 2010 af met de belofte onze bevindingen in 2011 aan directie en bestuur voor te leggen.

Juli
In juli leverde ik de vernieuwde website op voor CMBO, een kennisvereniging op het gebied van media producties. Ook gaf ik bij Philips in Eindhoven een lezing op het gebied van sociale netwerken en was verrast door het ontbreken van enig beleid op dit gebied bij één van de grootste werkgevers in ons land. Juli verliep verder relatief rustig, ik maakte kennis met de nieuwe wethouder Verkaik, die het beheer zou gaan voeren over het project Grote Buitendijk.
De redactie van GW (Grafisch Weekblad) leerde ik ook het één en ander over het nut van sociale netwerken. Veel ophef bij de redactie over het twitter nep account ‘grafischweekbl’, welke ons nog steeds bezighoudt.
In de zomermaanden ontwikkelden we binnen nieuwsmarkt een hyperlokaal nieuws initiatief onder de naam ‘nieuwsuit’. Geïnspireerd door Bart Brouwers dachten wij ook een stukje van die markt te kunnen opeisen. Velsen, Oosterhout, Barneveld en Kaag en Braassem waren de eerste vier plaatsen die zouden gaan meedoen. Dat dat achteraf bezien niet meeviel werd in het laatste kwartaal van het jaar duidelijk. Hyperlokaal doe je er niet zomaar even bij, dat is een dagtaak.

Augustus
In augustus kampten we nog met de zomerrust, dus waren we vooral bezig met het verder ontwikkelen van de plannen voor ‘nieuwsuit’. De advertentieverkoop, maar ook het aantrekken van burgers die zouden willen schrijven over gebeurtenissen in hun buurt bleken beiden tegen te vallen.
Intussen werden afspraken gemaakt voor een demo app nieuwsmarkt. Half september zou een werkende – maar beperkte – demo klaar zijn. Ondanks het ontwikkelde framework, liepen we al achter de feiten aan. De iPad, welke ik had aangeschaft leerde me al gauw dat een demo wel een heel stuk verder zou moeten gaan. Uitgevers die het hebbendingetje in handen zouden krijgen, zouden hun eisen meteen aanzienlijk verhogen. Dat bleek ook in de maanden daarna. We zouden niet zonder een aansprekende demo kunnen. Het verhaal alleen zou bij uitgevers niet voldoende aanslaan, ondanks de referenties vanuit ‘onze’ programmeurs.

September
Inmiddels draaiden de vier hyperlokale sites, gemaakt in WordPress en per wijk opgesplitst, het framework stond. Het team van mensen rondom nieuwsmarkt had zich vanaf de zomer aardig uitgebreid. Albert Noppen en Roelof Janssen schoven aan, zij waren bezig de eRaeder markt voor professionele content te ontwikkelen en zagen voldoende synergie om aansluiting te zoeken bij nieuwsmarkt.
Bert Moerman – ex Grafidata – zou met vooral zijn commerciële netwerk een impuls geven in de operationele verkoop. In de praktijk bleek dat het zogenaamde consortium lastig te managen was, iedereen was immers zelfstandig ondernemer met een eigen ‘agenda’. Kees Kuijlman bood in november aan te helpen het businessmodel voor het bedrijf nieuwsmarkt te ontwikkelen. De focus lag nu teveel op het product, terwijl de organisatie nog niet stond en eigenlijk nog steeds niet volledig staat.
We besloten nadat een tweede subsidieaanvraag voor de bouw van de app niet werd toegekend eens op zoek te gaan naar investeerders. Ook dat was een bijzondere ervaring. De gesprekken die we hebben gevoerd gingen vooral over het geld welke de investeerder kon gaan verdienen, niet over de wijze waarop een investeerder ons zou kunnen helpen. Exit idee dus. Dit jaar besloot ik voor het eerst niet naar Picnic te gaan, ik zag er de toegevoegde waarde niet meer van in.

Oktober
Ik deed veel kennis op rondom OpenX, om advertenties te kunnen plaatsen op de hyperlokale sites. OpenX is een advertentie management systeem, complex, maar uiterst flexibel.
We hadden die maand een redelijk gevulde agenda, we spraken met veel meer tijdschriften uitgevers uit diverse segmenten. Allemaal enthousiast over het nieuwsmarkt concept, maar hielden allemaal, ondanks de zeer gunstige condities, de hand op de knip. Maar of we wel iedereen op de hoogte wilden houden.
We leerden ook meer en meer van de verschillende typen apps op tablets en kwamen tot de conclusie dat we binnen nieuwsmarkt een duidelijker product overzicht moesten maken en meer focus moesten bieden op de website. Die ging in het einde van deze maand flink op de schop. De eerste launching customer lek te gaan komen uit het makelaars segment, volkomen onverwacht, maar o zo logisch. Op basis van het feit dat ik ooit de uitspraak deed: ‘Iedereen is uitgever’, nam Jan-Willem de Graaf het voortouw en kwam in november met een mogelijke klant. Albert Noppen volgde in december met een klant op medisch gebied.
We zouden de uitgeefwereld zeker niet vergeten, maar we kwamen wel tot de conclusie dat ons product veel breder ingezet kon worden.

November
In november staakten wij onze samenwerking met Bert. Bert kon zijn eigen activiteiten niet meer verenigen met de onze. Jammer, maar zo gaat dat in open samenwerkings verbanden. We ontdekten dat we op verschillende fronten sneller zouden moeten schakelen. het maken van een demo zouden we zelf gaan doen. Het werd tijd voor actie. De markt ontwikkelde zich in rap tempo, maar nog steeds is het concept uniek, niemand heeft nog een vergelijkbaar product op de markt gebracht. Dat geeft – nog steeds – hoop. In december bleek in een inspirerend gesprek dat we teveel voor de troepen uitliepen en daardoor de grip op de markt uit het oog verloren. Ja, wat moet je dan?
Op 24 november bezocht ik het 3D congres, waar Marieke van der Donk van PwC een verhaal hield over ontwikkelingen op het gebied van de krantenwereld, mobiel en consumenten. Het was het verhaal van nieuwsmarkt, ik kreeg weer een goed gevoel van bevestiging, maar ja, hoe nu verder?

December
Het loopt tegen het einde van het jaar. Als u dit allemaal heeft gelezen, dan ontdekt ook u dat het jaar 2010 vooral een zoektocht was. Soms was snelheid een probleem, soms de inhoud. Zoeken naar wegen die de juiste zouden zijn in tijden waarin tijd je niet meer gegund wordt. Dat is moeilijk. tegen wie zeg je wat? Word je niet door je klant ingehaald, bedoeld of onbedoeld? Maar eind december verscheen er weer een nieuw lampje aan de horizon, waar ik graag volgend jaar wat meer over wil vertellen. Dat houd ik nu, na al hetgeen ik heb geleerd, even voor mezelf.

Ik heb veel geleerd van het zakendoen 2.0. Binnen LUIT Consultancy ben ik eigenlijk een beetje ingeslapen. Het ging vanaf 1993 als het ware vanzelf. Door de crisis wordt er meer van je gevraagd. Het is gewaagd om met twee nieuwe activiteiten te beginnen in zeer onzekere tijden. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik – samen met de mensen die nieuwsmarkt nu ondersteunen – geen betere keuzes had kunnen maken. Gewaagd, dat is zeker zo en ik ben dan meer dan ooit bereid sneller te schakelen, dat moest ik leren en dat heeft 2010 me gebracht. Ook ik ben klaar voor tijden waarin geen tijd meer is.
Het boek waar ik vorige maand me ben begonnen telt inmiddels bijna 60 pagina’s A4. Hoe dat verder gaat, weet ik nog niet, maar ik heb er wel veel plezier in om het te schrijven. Maar daar neem ik dan gelukkig ook mijn tijd voor.

Ik wens u een gezond en vooral prettig 2011 toe!

1 reactie

  1. Evert Jan Koning op 23 december 2010 om 23:45

    Klinkt als een heel erg leerzaam jaar. Die zitten er ook tussen!