GEA start voorzichtig met initiatief van ‘Verenigde Raadsmannen’

Een ruime meerderheid van de 17 uitgenodige adviseurs kwam gisteren naar GEA in Weesp voor een eerste bijeenkomst om te praten over de situatie in de grafische industrie.
De brief van GEA en Phaff en Partners sprak op voorhand al van een mogelijke vereniging van ‘Verenigde Raadsmannen’, maar zover zou het in ieder geval tijdens de eerste bijeenkomst niet komen.
Verdeeldheid overheerste.

• Twijfel of deelnemers wel met naam en toenaam willen verschijnen in artikel Compres
• Doelen gericht op samenwerking van Nederlandse (grafische) adviseurs
• Veel adviseurs al lang niet meer (exclusief) werkzaam in grafische branche
• Twijfels over noodzaak afbakening sector en daarbinnen aanwezige adviseurs
• Einde branche in zicht als zelfstandige entiteit binnen media landschap

De opdracht leek eenvoudig, de aanwezigen zouden de 10 belangrijkste problemen van de grafische sector in kaart brengen en een eerste aanzet geven tot 10 concrete oplossingen, die in alle gezamenlijkheid aan de bedrijfstak als adviestrajecten zouden kunnen worden aangeboden.

Het gezelschap struikelde al over de eerste opdracht. De meningen vlogen over en weer en bewogen zich tussen cultuur, klantkennis, marketing, technologie, administratie, kostenbeheer, personeel, kennis en vele andere talloze aspecten die een bedrijf tot een succesvolle onderneming zouden kunnen maken. Consensus over 10 punten was ver te zoeken, alhoewel alle genoemde punten natuurlijk een deel van de waarheid waren.

Twee opvallende zaken kwamen echter een beetje boven het maaiveld. Ten eerste de werkelijke situatie in de branche. Die is zo slecht nog niet. Ondanks alle ontslagen en gesloten bedrijven, blijft het totale print- en drukvolume (binnen en buiten de directe grafische bedrijven) vrijwel gelijk. En dat is te danken aan de door de branche zelf gewenste technologische innovaties van de afgelopen decennia. Ten tweede werd door sommigen – nee, ik laat me niet verleiden tot het noemen van namen – gesteld dat het saneren van de branche sneller zou kunnen of zelfs zou moeten, teneinde de ‘rest’ die het wel goed doet, nog beter te (laten) worden.

Een gemiddelde adviseur uit dit gezelschap kost een ondernemer al gauw 1000 euro per dag. Een bedrag welke 5 jaar geleden nog vrij gemakkelijk werd betaald, maar tegenwoordig met aanzienlijk meer moeite over de toonbank gaat. Het werd pijnlijk duidelijk dat veel bedrijven niet meer te redden zouden zijn, ook niet wanneer de laatste 5000 euro zouden worden besteed aan een reddende adviseur.

Jolanda van Drie twijfelde nog over een mogelijk stuk in Compres. Volgens haar heeft de eerste bijeenkomst te weinig tot de verbeelding sprekende resultaten opgeleverd om de lezer van Compres te plezieren. Zij besloot te wachten tot de 2e bijeenkomst op 19 mei. Daar zullen niet alle adviseurs bij aanwezig zijn, sommigen zeiden niets te zien in het mogelijke rijtje van 10 oplossingen, welke zij 5 jaar geleden ook al ‘verkochten’ aan bedrijven die niet meer te redden waren. Maar toch waren de meeste adviseurs nieuwsgierig genoeg om er de 19e wel weer bij te zijn. Wie weet worden de doelen wel bijgesteld en tovert GEA nog een konijn uit de hoed.

4 reacties

 1. Hans Schoolenberg op 27 april 2011 om 09:09

  Op zich een aardig initiatief. Wat moet je doen om uitgenodigd te worden. Werk toch al jarenlang redelijk succesvol voor drukkerss, binders en uitgeverijen en veel ook buiten onze branche. Stond ook jarenlang ingeschreven bij GEA als consultant. Ken zo nog wel een 8-tal mannen en vrouwen die niet uitgenodigd waren.
  Nog steeds is er redelijk veel werk vooral in recovery en turn-around. Ook afwikkeling heeft deskundige begeleiding nodig. Wat wordt het dus een geheim genootschap? of moet je vrienden zijn van iemand? of . . . is het gewoon een slechte data-base? 2. Patrick Swart op 27 april 2011 om 16:33

  Was leuke en boeiende bijeenkomst. Vooral om te zien dat zelfs verenigde raadsmannen geen pasklare oplossingen hebben voor de problemen die spelen in de grafische industrie.
  Het leek mij een leuk initiatief om samen met Erik Stevens eens een groep ‘concurrerende’adviseurs actief in de grafimedia industrie bij elkaar te zetten en na te denken over de toekomst van de grafimedia industrie. En zo geschiedde. Samenwerking is geboden en waarom dan niet het goede voorbeeld geven door te pogen een gezamenlijk statement te maken. Dat laatste is met de eerste bijeenkomst helaas (nog) niet gelukt. Meningen en visies verschillen nu eenmaal. De samenwerking is mij overigens goed bevallen.

  Ook hebben we veel reacties gehad van adviseurs die een uitnodiging hadden verwacht. Dat beschouw ik als een compliment voor het genomen initiatief. Ook leuk om te horen dat er dus over gepraat is en dat er in totaal 8 mensen zijn die op ‘de lijst’ ontbraken. Excuus daarvoor. Ons initiatief was spontaan en de reacties waren ook heel spontaan. Iedereen reageerde enthousiast en wilde graag deelnemen. We hebben ons inderdaad niet lang geboden over de lijst van genodigden. Wellicht bij een volgend initiatief?

  … hoog tijd dat we ons CRM systeem weer eens actualiseren 😉

  Allemaal dank voor jullie waardevolle input en reacties. Ik ga op zoek naar dat konijn in die hoge hoed. 3. Peter Luit op 27 april 2011 om 17:18

  @patrick, @hans: dank voor jullie reacties. Een paar aanvullende opmerkingen. Ik denk dat alle aanwezige adviseurs wel degelijk oplossingen hebben op alle mogelijke deelgebieden binnen de grafische branche. Alleen bestaat er geen één pasklare oplossing voor bedrijven in moeilijkheden. Een oplossing is er wel voor bedrijven die echt niet met hun tijd zijn meegegaan en nu in moeilijkheden verkeren: saneren en innoveren of ophouden. Daarin adviseren kent geen universele keuze, de emoties zijn gaan beide gevallen boven rationele adviezen uit.

  Ten tweede is er niet of nauwelijks sprake van concurrentie tussen de aanwezige en ook nog afwezige adviseurs. Daarvoor is het speelveld te divers. Kijk maar naar alle genoemde deelproblemen, waarmee de sector zich geconfronteerd kan zien. Voor vrijwel elk probleem is een gespecialiseerde adviseur beschikbaar.

  De branche vraagt helemaal niet om een gezamenlijk statement en het zou wat mij betreft ook te arrogant zijn, om zoiets na te streven. De conjuncturele- en/of structurele technologische- en economiche ontwikkelingen gaan boven elk advies uit. Wij kunnen slechts bijsturen op details.

  Tot slot. Natuurlijk is het aan jullie wie jullie uitnodigen. Maar inderdaad verschillende geluiden vanuit de branche gehoord met de vraag waarom bepaalde personen niet zijn uitgenodigd, maar volgens velen wel op het lijstje hadden thuisgehoord.

  Ook ik heb de bijeenkomst met interesse bijgewoond. Ik denk dat de doelen bijstellen een goede keuze zou zijn. Een vereniging oprichten van raadsmannen lijkt mij niet de juiste weg. Ik heb al veel van die collectieven meegemaakt. Leuk voor een etentje, een seminar, zo nu en dan een gezamenlijk advies, maar niet echt een langere termijn leven toebedeeld. De belangen zijn over het algemeen te versnipperd.

  Maar ik kom graag naar de volgende bijeenkomst en ben benieuwd naar de strategie die we, naar ik hoop, wellicht ook kunnen beïnvloeden. Misschien goed om via een social media kanaal een oproep te plaatsen mee te denken richting de 19e mei. 4. henk tienkamp op 29 april 2011 om 11:18

  Ik las met interesse vanwege aparte vraagstelling.
  De grafische industrie gedraagt zich in het algemeen als de agrarische sector, met daardoor langdurige varkenscycli. We zouden de verelendungstheorie van Marx er ook nog bij kunnen halen…
  Het streven van het KVGO naar een zo groot mogelijke uniformiteit (de diverse iso’s en andere certificaten) en het tegengaan van elke werkelijke verandering zorgt voor een markt die vrijwel alleen nog financieel werkt. Het is niet knap om tegen de laagste prijs te verkopen, het is knap om tegen de laagste prijs te kunnen produceren, slechts weinigen kunnen dat (wij niet). Alleen de buitenbeentjes verdienen nog een beetje geld (wij wel). Het is een beetje wonderlijk voor de hele industrie vervolgens weer gelijke adviezen te gaan bedenken. Dat is weer een begin van een nieuwe cyclus. Niet doen dus.