Training mediabeleid gemeenteraadsverkiezingen 2014: zorg dat je tijdig on-line klaar bent

Met nog ruim 8 maanden te gaan, staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor de deur. Voor de gemiddelde burger nog nauwelijks een dagelijkse zorg, maar voor de vele landelijke- en lokale partijen staan de voorbereidingen al volop in de steigers. Maar on-line lijken de partijen pas op het laatste moment in beweging te komen, met doorgaans niet veel meer dan een simpele restyling van hun website.

• Mediatraining: voor, tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (*)
• Van strategie tot ontwikkeling on-line media middelen
• Mediatraining met veel visie en inzichten vanuit de dagelijkse lokale politiek
• Vooral nieuwe lokale partijen (te) laat met on-line ‘merkbeleving’

Lokale politiek

Mediabeleid van de lokale politiek heeft doorgaans geringe aandacht, zeker wanneer een vergelijking gemaakt wordt met de landelijke politiek. Natuurlijk staan daar forse middelen tegenover en bereiken de politici de landelijke dagbladen en TV zenders. Provinciale verkiezingen staan doorgaans te ver af van de kiezer, en wat men ook doet, de kiezer lijkt niet warm te lopen voor deze ’tussenlaag’.

verkiezingenLokaal ligt dat aanzienlijk anders. De belangstelling voor de eigen woon-, leef- en werkomgeving is doorgaans groter dan men denkt. Echter ook hier doet het verschijnsel zich voor dat de politiek veelal vanaf ‘achter de schermen’ haar werk doet. De lokale media, kranten en spaarzame radio- en televisiezenders, doen rondom de verkiezingstijd hun best standpunten, uitslagen en coalitievorming de huiskamer te doen bereiken. Partijen doen zelf doorgaans (te) weinig. Hier en daar een spontane poster campagne, wat bijeenkomsten en het wat opleuken van de website zijn doorgaans de maximale inspanningen.

De inzet van on-line media vereist een fijnmazig inzicht in enerzijds de communicatie met de burgers en ondernemers van een gemeente, maar vraagt ook om het op juiste wijze neerzetten van de verhoudingen, de werking en de besluitvormingsprocessen binnen een gemeenteraad. Dat vereist een zorgvuldig opgebouwde website en inzet/koppeling van social media kanalen waarin objectiviteit van systemen hand in hand moeten gaan met het verkondigen van het eigen partijbelang.

Fractie en bestuur

Fracties zijn doorgaans te operationeel om hiervan op afstand een leesbaar beeld op te kunnen tekenen en besturen van politieke partijen staan vaak te ver verwijderd van de dagelijkse inhoudelijke politiek. Landelijke politieke partijen worden volgens vaste protocollen ‘geholpen’ door hun eigen communicatie afdelingen, echter vaak met te weinig onderscheidend vermogen, daar de landelijke ‘hulp’ bureaus te weinig inzicht hebben in de veel meer directe communicatie met de lokale burger of ondernemer.

Lokale partijen hebben die ‘lasten’ niet, maar genieten ook niet van de financiële ‘lusten’, die het mogelijk maken een goed doortimmerd campagneplan op te bouwen ruim voor aanvang van de verkiezingen, zowel off-line als on-line. Voor zowel landelijke- als lokale partijen heeft LUIT.nl een effectieve training ontwikkeld om te leren op welke wijze zowel off-line als on-line middelen ingezet kunnen worden voor, tijdens en na de komende gemeentraadsverkiezingen van 2014. Met voldoende eigen politieke ervaring, wetend hoe systemen werken, worden vanuit de dagelijkse praktijk veel direct bruikbare strategische- en operationele handvaten geboden om een voldoende onderbouwd media- en campagneplan te ontwikkelen om de verkiezingen tegemoet te treden.

Al bezig? Nog beginnen? Een extra opinie? Bel of mail voor een globale verkenning van middelen, kanalen en doelen, of voor specifieke deeloplossingen op het gebied van on-line en/of offline mediakanalen of campagneplanning.

(*) landelijke- en/of lokale partijen in de gemeente Velsen zijn uitgesloten van deelname