iPad versie, gefilterde pushberichten en volledige WordPress integratie

We staan niet stil met onze app producten. Op korte termijn zullen naast de iPad editie ook gefilterde push notifications mogelijk zijn. En tot slot werken we hard aan een volledige WordPress integratie.

• Componenten (pro versie) najaar 2014 beschikbaar

Samen met de met ons samenwerkende ontwikkelaars/programmeurs is een shortlist tot en met het einde van het jaar gemaakt. Veel van onze opdrachtgevers wachten met hun opdrachten totdat er een iPad versie mogelijk is. De indeling en mogelijkheden van de iPad zijn wezenlijk anders dan bij een smartphone. Het grotere scherm maakt meer mogelijk, maar vergt dus ook nogal wat extra programmeerwerk om dat mogelijk te maken.

iPhone versus iPad

iphone1iphone2Linker weergave scherm laat het onderscheid zien tussen het ophalen van content op een iPhone versus diezelfde content op een iPad. We nemen hiervoor de ‘LUIT DEMOAPP‘. We kiezen als basispagina ‘Veel gestelde vragen’ en kiezen de eerste vraag uit de lijst. Bij een smartphone wordt het gehele scherm ‘genomen’ voor de gewenste weergave.

Dat is voor verreweg de meeste apps de normale Apple user-interface guidline en wordt als zodanig ook door ons zo gevolgd binnen alle mogelijke templates die we te bieden hebben.

Bij de komst van de iPad zijn de iOS user-interface guidlines als het ware verruimd om zo nuttig mogelijk gebruik te maken van de hogere resolutie, die ook nog eens voor de verschillende iPad verschillend is. Met al die aspecten moet zowel in portrait mode als in landscape mode rekening worden gehouden.

In het keuze scherm is het aantal ‘Veel gestelde vragen’ nu opgebouwd uit 2 kolommen, dat is zowel in portrait mode als in landscape mode het geval. Bij het kiezen van een item verschijnt als het ware een ‘popup’ scherm met de detailweergave van het gekozen object. Dit is dus zomaar een voorbeeld waarbij duidelijk wordt dat er nogal wat extra werk nodig is geweest om binnen één app ontwikkelomgeving omgeving te zorgen voor zowel een goed werkend iPhone versie als een iPad versie.

ipad1 ipad2

Gefilterde push notifications

Het is opvallend dat de vraag om gefilterde push notifications flink aan het toenemen is. Een onderzoek uit 2011-2012, welke ik toen nog deed onder de naam ‘nieuwsmarkt’ liet in die tijd zien dat de wens om te kunnen filteren nihil was. Inmiddels lijkt dat te veranderen. Toen Sanoma in de nu.nl app in die tijd filters ging toepassen, volgden snel meerderen, met onlangs de NOS app als één van de laatste nieuwsapps voor dat segment.

Op het gebied van API’s (Application Programming Interface) gebeurt momenteel heel veel, goed toe te passsen op het gebied van push notifications. Want juist die mogelijkheid biedt vanuit CMS’en de meerwaarde voor een app als de gebruiker daar prijs op stelt. Als een gebruiker op eenvoudige wijze kan filteren, dan bereikt hem of haar gewenste informatie, die het mogelijk maakt meteen naar de juiste inhoud verwezen te worden in de app.

Ook voor die technologie is binnen de app ontwikkeling nogal wat nodig. Immers naast het gebruik van zogenaamde ‘push notifications servers’ binnen het iOS en Android platform, moet ook de gebruiker bekend zijn. Immers iedereen heeft andere filters. Dus naast het instellen van filters wordt ook de gebruiker gevraagd zich bekend te maken, zodat het unieke identificatienummer van het toestel binnen het push notification proces bekend is.

WordPress

Tot slot de vraag naar volledige WordPress integratie. We worden nogal eens geconfronteerd met apps van bijvoorbeeld iBuildApp of Como. Deze aanbieders bieden op eenvoudige wijze de integratie van een WordPress weblog omgeving aan. In de basis kan dat prima met een RSS feed, welke een standaard voorziening is binnen WordPress.

wordpress1 wordpress2 wordpress3 wordpress4

Een echt volledige WordPress integratie biedt via een API JSON koppeling de mogelijkheid ook commentaren bij blogpost te publiceren, of zelfs reacties vanuit de app te geven. Ook kunnen maatwerkoplossingen worden gebouwd, door vanuit het WordPress CMS te werken met bepaalde blokken inhoud, die speciaal geschikt gemaakt zijn voor mobiele weergave. Op die wijze kan vanuit één CMS zowel de website als de native app worden bijgehouden. In combinatie met bovenstaande push notifications is een volledige nieuwsapp te bouwen. Dergelijke oplossingen bieden een duidelijk meerwaarde t.o.v. een eenvoudige RSS feed voor alleen het blog gedeelte uit een CMS.

Bovenstaande illustraties zijn het gevolg van ‘work in progress’, dus let niet zozeer op de vormgevingsaspecten bij deze ’testapp’

 

1 reactie

  1. Peter Luit op 15 augustus 2014 om 17:22

    Interesse in de WordPress koppeling? Ik geef u graag een ‘demo account’ om een speciaal hierop gerichte demo-app te kunnen bekijken.