Bedrag van 14.000 euro verwarrend

Publishr en Mediatest deden een onderzoek naar mobiele apps onder uitgevers. Altijd verwarrend om met een gemiddeld bedrag de kop van het artikel neer te zetten. Wat zegt die 14.000 euro?

• advertentiemodellen zeldzaam
• opbrengsten vaak onduidelijk
• onderzoek nieuwsmarkt laat geen ander beeld zien

Het artikel, welke vandaag nog eens kort is samengevat door Emerce, zegt echter wel veel over de experimentele fase waarin uitgevers ten aanzien van hun tablet apps verkeren. De helft zou niet weten wat de app kost en wat de app oplevert. Ik vraag me dan wel af of het invullen van de vragenlijst wel door de echt eindverantwoordelijken is gebeurd.

Plannen uitgeversToch wil een kleine 70% van de uitgevers in 2011 met tablet apps in een appstore verschijnen. Ook uit het rapport van Mediatest blijkt de experimentele fase waarin men ten aanzien van tablets apps verkeert. En dat is logisch, ook als je naar de verschillende producten kijkt. De uitgever die kiest voor de workflows van Woodwing of Adobe maken in de meeste gevallen een print-look-alike.

Als we dan ’terugkeren’ naar die 14.000 euro, dan wordt er in de artikelen niet zoveel uitgelegd over de wijze waarop dat bedrag is samengesteld. Het rapport van Mediatest laat ook niet zoveel details zien over de opbouw van dat bedrag. Er wordt wel gesteld dat meer dan 75% het programmeerwerk uitbesteedt. En dat is vreemd, omdat verreweg de meeste tablet apps worden gemaakt vanuit bestaande workflows. Het zijn veelal apps van krantenbedrijven die native geprogrammeerd worden en die een connectie hebben met een database, van waaruit 24/7 berichten worden ge-upload naar de tablets. De meeste tijdschriften uitgevers doen dat niet en is programmeren dus niet nodig. Natuurlijk is het niet zo dat binnen dat bedrag alleen wordt geprogrammeerd, vormgeving maakt ook een deel uit van de kosten, deze kunnen echter laag zijn, als de ontkoppeling print/tablet pas laat in de workflow wordt gemaakt. Het weekblad Vrij Nederland vormt daarop een uitzondering, daar ligt het ontkoppelpunt al vroeg in de workflow, waardoor de look&feel van dat blad op de iPad positief afwijkt ten opzichte van print.

Als we het dan over programmeren hebben, dan wordt in ons land tussen de 70 en 100 euro per uur betaald voor specialisten die zich kunnen bewegen in het iOS en Android besturingssyssteem. In India liggen die kosten – tegenwoordig al – op ongeveer 50-60%, maar dan zijn de kosten in ons land voor functioneel ontwerp en projectmanagement weer hoger. Uitgaande van 70 euro per uur, zou een 14.000 euro kostende app in 200 manuren klaar moeten zijn. Daarmee is een native app (dus met on-line connectie voor actueel nieuws) nauwelijks te maken. Dan liggen 600-800 uur meer in de lijn van de praktijk en komen dus bedragen tussen 42.000 en 56.000 eerder in het vizier.

2 reacties

 1. Michiel Rotteveel op 7 maart 2011 om 16:07

  @Peter, Dank voor je aandacht voor mijn blog. En goed om te horen dat het onderzoek van nieuwsmarkt hetzelfde beeld laat zien, namelijk dat tablet-publishing zich bij de meeste uitgevers in de experimentele fase bevindt. Als aanvulling op bovenstaand artikel het volgende:
  – Het gemiddelde bedrag van € 14.000,- is het antwoord op de vraag wat de ontwikkeling van de app (intern en extern samen) ongeveer gekost heeft. Hierbij noemt 38,5% een bedrag lager dan € 15.000,- en 23% een bedrag hoger dan € 15.000,-. 38,5% geeft aan het niet te weten. Volgens mij past dit beeld goed bij de rekensom die je schetst.
  – Het onderzoek is gehouden onder uitgeefprofessionals, die niet per se eindverantwoordelijk zijn voor een tablet-app. Onze ervaring is dat deze professionals vaak wel bekend zijn met oplages en budgetten van folio-titels. Voor de apps geldt dit dus veel minder.

  Ik raad iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten aan om het volledige rapport van ons onderzoek te downloaden (via de link in bovenstaand artikel). Het zou jammer zijn als een gemiddeld bedrag in de kop van een artikel een eigen leven gaat leiden.

  Voor vragen: mrotteveel@mediatest.nl 2. Peter Luit op 7 maart 2011 om 16:12

  @michiel: dank voor je reactie en vooral je aanvullingen! Het zet het één en ander is een nog wat duidelijker perspectief. Groet, Peter.