De ‘Joost’-app: het vervolg

Een paar weken geleden deed ik hier een oproep voor de ontwikkeling van de ‘Joost’-app. Een app die de communicatie vaardigheden zou moeten kunnen verbeteren voor kinderen met een spraakgebrek, zoals mijn zoon Joost met downsyndroom. Ik kon niet inschatten welke effecten deze oproep zou hebben. Een overzicht van de stand van zaken.

• LinkedIn groep VG2.0 aanjager voor discussie rondom apps voor doelgroep

Allereerst bleek de oproep de nodige aandacht te krijgen binnen Twitter. In een paar dagen tijd was het bericht al 13 keer doorgestuurd, de teller staat nu op 24. Dank voor het massale doorsturen. Ja, en dan de e-mailtjes, die rolden spontaan binnen vanuit zeer uiteenlopende organisaties, alle onderstaande mensen willen graag meedenken over dit project, waarvoor bij voorbaad al heel vaal dank:

Ton Bus, betrokken bij diverse organisaties, waaronder Handispots,  OnlyFriends/Ronald MCDonald Centre Amsterdam. Ton kent de ICT wereld goed en is bovendien zeer bedreven in organisatorische processen en heeft zelf een zoon met  het Fragiele X Syndroom.
• Daniëlle Golsteijn-Kramer van Vilans. Daniëlle attendeerde mij vooral op het feit dat veel van de nieuwe leermiddelen en methoden in ons land niet centraal bekend zijn, waardoor scholen vaak met verouderde inzichten werken op het gebied van verschillende spraakstimulerende lessen.
Antoine Schutte, applicatiebeheerder in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, hij is zelf begonnen met het ontwikkelen van een app op dit gebied en wil graag in dit verband kennis delen.
Michaelrobbert van Gemen, oorspronkelijk cartoonist van beroep, graag bereid picto’s te maken voor een eventuele app.
Erica van Harn Kranenburg, met al vele jaren ervaring op het gebied begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.
Sanne van der Hagen, die op de LinkedIn groep een paar weken geleden de oproep deed voor iPhone/iPad apps voor deze doelgroep, waarop veel reacties kwamen.
Silvie Warmerdam, die graag een artikel wil schrijven over dit project in Down&Up, het blad van de Stichting Downsyndroom.
• Bert Tromp, directeur van de Zevensprong Beverwijk, basisschool voor speciaal onderwijs.

Samen met Netty Arriens van Veronica Concept Design hebben we het plan opgevat om op korte termijn een eerste verkennende meeting te organiseren in Hilversum. Doel is te bekijken hoe en of er met gemeenschappelijke kennis en kunde een initiatief genomen kan worden tot het ontwikkelen van een breed inzetbare app voor de doelgroep. Hoe zoiets er precies uit moet gaan zien, is nu nog niet te beoordelen. Daarvoor zijn diverse deskundigheden nodig vanuit uiteenlopende disciplines.

Inmiddels zijn er wel al wat apps genoemd. Sizzit – op de iPad/iPhone (zie afbeelding rechts), ontwikkeld door Jaap Kramer, is een (gratis) app die nog duidelijk in ontwikkeling is, maar wel al een klein beetje een beeld geeft van wat er zou kunnen. Ik mis nog duidelijk een volgordelijk element om een ‘verhaal te kunnen vertellen’, maar de eerste opzet is veelbelovend. Een tweede voorbeeld is Proloquo2Go, ontwikkeld door AssistiveWare, die voor 140 euro in de AppStore beschikbaar is. Ik zal in de komende week beide ontwikkelaars benaderen, misschien willen ook zij deelnemen in de eerste verkennende brainstormsessie. Voor nu wil ik graag iedereen hartelijk danken, die op de één of andere manier te kennen heeft gegeven mee te willen denken. Voor meer informatie, mail of bel me gerust. Geen idee hoe alles gaat verlopen, ik had twee weken geleden werkelijk geen idee of dit een serieus project zou kunnen worden. Uit de vele reacties blijkt overduidelijk belangstelling en dat verheugt ons zeer. De bijeenkomst zal in Hilversum worden gehouden, waar ik samen met Netty Arriens de eerste stapjes zette voor dit project.

 

5 reacties

 1. Ton Bus op 13 maart 2011 om 11:19

  Ik kijk uit naar de eerste bijeenkomst! 2. Wampie le Comte op 16 maart 2011 om 22:15

  Als leerkracht/ict-coördinator van SO ZMLK volg ik jullie op de voet! 3. Jaap Bazuijnen op 20 maart 2011 om 14:24

  Ben zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. 4. Erik op 20 december 2011 om 16:44

  Goed initiatief. Hoe staat het ermee, zijn er al vorderingen? 5. Peter Luit op 20 december 2011 om 16:46

  @erik: de belangstelling voor het project is helaas niet groot genoeg om het zelfstandig door te kunnen zetten.